O nas

OREW jest wielospecjalistyczną placówką zapewniającą opiekę dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną niepełnosprawnością od 0 do 25 roku życia.

W ramach działalności oferujemy:

 • wczesną interwencję
 • edukację na poziomie przedszkolnym i szkolnym
 • usługi w ramach poradni rehabilitacyjnej
 • pomoc specjalistów (lekarza, psychologa, logopedy, rehabilitantów)

WCZESNA INTERWENCJA obejmuje oddziaływaniami dzieci od 0 do 7 roku życia.

 Punkt wczesnej interwencji oferuje pomoc:

 • medyczną
 • rehabilitacyjną
 • psychologiczną
 • logopedyczną

EDUKACJA W OREW prowadzona jest na poziomie przedszkolnym i szkolnym, zorganizowana jest w zespoły:

 • wychowania przedszkolnego
 • rewalidacyjno-wychowawcze
 • edukacyjno-terapeutyczne (szkoła podstawowa i gimnazjum).